Chính sách bảo mật tại Sunwin được thiết lập với mục tiêu đảm bảo an toàn và bảo mật tối đa cho thông tin cá nhân của người chơi. Với cam kết hàng đầu đặt sự riêng tư của bạn lên hàng đầu, Sunwin đã xây dựng một chính sách bảo mật nghiêm ngặt. Hãy cùng khám phá cách chúng tôi đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn.

Chính sách và Dịch vụ

Khi bạn tham gia trang web của chúng tôi và để lại bình luận, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu mà bạn cung cấp trong biểu mẫu bình luận, cùng với địa chỉ IP và chuỗi dấu thời gian của trình duyệt để giúp kiểm tra thư rác.

Một chuỗi ẩn danh (còn được gọi là hàm băm) có thể được tạo từ địa chỉ email của bạn và được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để kiểm tra việc bạn có sử dụng Gravatar hay không. Chính sách quyền riêng tư của dịch vụ Gravatar có thể được tìm thấy [tại đây](Liên kết đến chính sách Gravatar). Sau khi bình luận được phê duyệt, ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong bình luận của bạn.

Phương tiện truyền thông

Nếu bạn tải lên hình ảnh trên trang web của chúng tôi, hãy đảm bảo không chứa dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Những người truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất dữ liệu vị trí từ hình ảnh trên trang web.

Hãy luôn cập nhật ứng dụng Sunwin của bạn để tránh sử dụng phiên bản cũ, đồng thời kiểm tra thông tin cập nhật để đảm bảo tính bảo mật.

Cookie

Nếu bạn để lại bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình trong các cookie. Điều này giúp bạn tiện lợi khi để lại các bình luận khác mà không phải nhập lại thông tin.

Khi bạn đăng nhập vào tài khoản, chúng tôi sẽ đặt cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và sẽ bị xóa khi bạn đóng trình duyệt.

Lưu trữ thời gian của dữ liệu

Dữ liệu nhận xét và siêu dữ liệu liên quan sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này giúp chúng tôi tự động kiểm tra và phê duyệt nhận xét trong tương lai mà không cần đợi xem xét.

Đối với người dùng đã đăng ký trên trang web của chúng tôi, chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ của họ. Tất cả người dùng có quyền xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình (ngoại trừ tên người dùng). Quản trị viên trang web cũng có khả năng xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Quyền và Lựa Chọn Của Bạn

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại bình luận, bạn có quyền yêu cầu một bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp. Bạn cũng có quyền yêu cầu xóa mọi thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn, ngoại trừ các trường hợp mà chúng tôi có nghĩa vụ giữ lại dữ liệu vì lý do hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Chia Sẻ Dữ Liệu

Khi bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn có thể được bao gồm trong email xác nhận.

Dữ liệu của bạn được gửi và lưu trữ tại nơi trang web này hoạt động.

Nhớ rằng chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và làm việc hết mình để bảo vệ tính bảo mật.